Novago - tapahtumakalenteri

Kestävä matkailun teemapäivä, Welcome-hanke

Kestävä matkailu – teemapäivä

Aamupäivä
Kattava infotilaisuus sateenkaarimatkailusta
Ohjelma:
Sateenkaarimatkailun taustaa – miksi se on olemassa?
Keitä on kirjainten LGBTQ takana
Seksuaalisuuden moninaisuus
Sukupuolen moninaisuus
Sateenkaariperheet
Sateenkaarimatkailun potentiaali – bisnes case
Matkailijapotentiaali maailmalla
Arvoyhteisö
Suomi potentiaalisena matkakohteena
Mitä yrityksen pitää tehdä houkutellakseen sateenkaarimatkailijoita?
Arvot, Representaatio, Yksilöllisyys, Sensitiivisyys
Esimerkkejä maailmalta ja Suomesta
Destinaatioita, jotka tekevät LGBTQ markkinointia
Suomalaisia toimijoita
Ehdotuksia destinaatioille / DMOille
Gay Travel Finland sivusto ja We Speak Gay yhteisö ja sertifikaatti

Kouluttaja Hannu Medina on sateenkaarimatkailun asiantuntija, moninaisuuskonsultti. Hannu Medina on vuoden 2015 jälkeen perustanut lifeof2men blogin yhdessä meksikolaisen aviomiehensä kanssa, avannut Suomen ensimmäisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatun matkailusivuston sekä We Speak Gay podcastin, We Speak Gay yhteisön ja We Speak Gay monimuotoisuussertifikaatin.

Hannu puhuu representaation merkityksestä viestinnässä ja kouluttaa yrityksiä ja yhteisöjä näkemään moninaisuuden voimavarana ja osana liiketoimintaa. Hänen unelmanaan on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla turvallisesi aito oma itsensä, kokonainen.

Hannu on puhujana oivalluttaja ja näkymättömien ennakkoluulojen ja rakenteiden esilletuoja. Kaapista ulostulo on metafora, jota Hannu käyttää moniulotteisesti puheissaan ja koulutuksissaan. Hänen oma kasvutarinansa toimii esimerkkinä aitouden merkityksestä viestinnässä.


Iltapäivä
Kattava tietoisku esteettömästä matkailusta
Ohjelma:
Miksi kehittäisin esteettömiä palveluita: esteettömyys trendinä
Mitä on esteettömyys ja kuka tarvitsee esteettömiä palveluita (esteettömyyden kohderyhmät)
Miten kehitän esteettömiä palveluita ja mitä se edellyttää? (majoitus, vierailukohteet, opas- ja ohjelmapalvelut, apuvälineet)
Toimintaympäristön esteettömyys: miksi palveluntuottajan pitäisi huomioida laajemman toimintaympäristön esteettömyys ja tehdä yhteistyötä
Esteettömyysinformaatio: mitä esteettömyydestä pitää viestiä ja miten

Kouluttajana toimii esteettömän matkailun asiantuntija Jukka Parviainen, Ellare oy.

Koulutus on maksuton kaikille matkailuyrittäjille Länsi-Uudellamaalla.

Kahvitarjoilu
Omakustanteinen lounas
Ilmoittautumiset viimeistään 14.4.2020

Hållbar turism – temadag

Förmiddag
Ett omfattande infotillfälle om regnbågsturism
Program:
Bakgrunden till regnbågsturism – varför finns det?
Vilka ligger bakom bokstavskombinationen LGBTQ?
Sexualitetens mångfald
Könens mångfald
Regnbågsfamiljer
Potential inom regnbågsturism – business case
Resenärspotential i världen
Gemenskapsvärden
Finland som potentiellt resmål
Vad skall företaget göra för att locka regnbågsturister?
Värden, Representation, Individualitet, Känslighet
Exempel från världen och Finland
Destinationer som gör LGBTQ marknadsföring
Finländska aktörer
Förslag till destinationen/DMO:s
Gay Travel Finland websida och We Speak Gay föreningen och sertifikat

Utbildare Hannu Medina är specialist inom regnbågsturism. Har har efter år 2015 startat bloggen lifeof2men tillsammans med sin mexikanska man, öppnat Finlands första resesite för sexuella minoriteter, startat podcasten We Speak Gay, föreningen We Speak Gay och grundat We Speak Gay sertifikatet.
Hannu talar om hur viktigt det är att föra fram dessa saker i marknadsföringen och utbildar företag och destinationer i att se mångsidighet som en resurs och en del av företaget. Hans dröm är att bygga ett samhälle där alla och envar kan vara sig själv, på ett tryggt sätt.

Som talare är Hannu en som ger nya insikter och för fram osynliga fördomar och strukturer. ‘Ut ur garderoben’, är en metafor som Hannu använder mångsidigt i sina tal och utbildningar. Hans egen historia fungerar som ett exempel på betydelsen av äkthet i kommunikationen.

Eftermiddag
Omfattande informationstillfälle om tillgänglighet inom turism
Program:
Varför ska jag utveckla företagets tillgänglighetstjänster? – tillgänglighet som en trend
Vad är tillgänglighet och vem behöver tillgänglig service (målgrupper)
Hur utvecklar jag tillgänglig service och vad kräver det? (boende, platser att besöka, guide och programtjänster, hjälpmedel)
Tillgänglighet för företaget: varför en tjänsteleverantör bör överväga bredare tillgänglighet för affärsmiljön och samarbeta med andra
Information om tillgänglighet: vad inom tillgängligheten skall man marknadsföra och hur?

Utbildningen är avgiftsfri för alla turismföretagare i västra Nyland.

Kaffeservering
Lunch på egen bekostnad
Anmälningar tas emot senast 14.4.2020

Som utbildare fungerar Jukka Pariviainen som är specialist på tillgänglighet inom turism.
AIKA 16.4.2020 8:30 - 16:00
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 14.4.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Tapahtuma


 
Novago Yrityskehitys Oy | Ajanvaraukset toimipisteisiin (Lohja ja Raasepori): +358 19 369 1865 | info@novago.fi | novago.fi