Novago - tapahtumakalenteri

Hinnoittelukoulutus matkailuyrittäjille - Welcome

Hinnoittelukoulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien taitoja palvelutuotteiden hinnoittelussa. Hinnoittelun onnistuminen edellyttää hinnoittelumenetelmien osaamisen lisäksi ymmärrystä markkinatilanteesta ja tuotteen kustannusrakenteesta.

Koulutus antaa osallistujille eväät arvioida omaa markkinatilannettaan ja kustannusrakennettaan, Osana kustannusrakenteen opetusta käymme läpi tärkeimmät kate- ym. tunnusluvut.

Koulutus on räätälöity matkailuelinkeinon yrityksille.

Koulutuksessa käymme läpi seuraavat osakokonaisuudet hinnoitteluosaamisen edellyttämässä laajuudessa:

- yleiskuva taloustilanteesta
- matkailualan tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niihin vaikuttaminen
- tulosraportit ja tärkeimmät tunnusluvut
- hinnoittelumallien kertaus
- hinnoittelun linkittyminen yrityksen tavoiteasetantaan

Kokonaisuus täydentyy matkailualan yritysten aidoista tilanteista muokatuilla laskuesimerkeillä. Timo Saranpää myös antaa vinkkejä oman osaamisen kehittämistä tukevasta kirjallisuudesta ja muusta materiaalista.


Kouluttajana toimii Timo Saranpää:

"Perustan osaamiselleni antaa kauppatieteiden maisterin koulutus. Osaamiseni on muovannut nykyisen sisältöiseksi ja tasoiseksi pitkäaikainen (lähes 30 v.) kokemus hyvinvointisektorin (hotelli-, ravintola-, matkailu-, hoiva- ym.) eri toimialoista. Monipuolinen näkemys on syntynyt samanaikaisesta toimimisesta oman palvelu- ja asiantuntijaliiketoiminnan kehittäjänä ja yrittäjänä, tuloksellisuuden (ml. laskentatoimi ja yrittäjyys) kouluttajana ja asiantuntijana sekä tietokirjailijana. Eri näkökulmien ansiosta käsitys alan liiketoiminnoista ja ansaintalogiikoista on samanaikaisesti laaja-alainen ja syvällinen. Aktiivisuus järjestötoiminnassa on edesauttanut laajan kontaktiverkoston syntyä ja osaamisen syventämistä."


Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Novagon toimipisteellä Tammisaaressa tai netin kautta (käytämme Teamsia).

_________

Koulutus on maksuton kaikille Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille.

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektipäällikkö Alexandra Stoor, alexandra.stoor@novago.fi / 044 700 4199

Lue lisää hankkeesta: www.novago.fi/welcome
Novagon hanke ’Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla’ haluaa kehittää alueen matkailuyrityksiä. Järjestämme yrityksille koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Hankkeen rahoittaja on Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahasto.AIKA 1.12.2020 9:00 - 14:00
PAIKKA Novagon toimipiste Tammisaaressa/etä
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 30.11.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Tapahtuma
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 30.11.2020. 
Novago Yrityskehitys Oy | Ajanvaraukset toimipisteisiin (Lohja ja Raasepori): +358 19 369 1865 | info@novago.fi | novago.fi