Novago - tapahtumakalenteri

ETÄNEUVONTA Ryhdynkö yrittäjäksi

ETÄNEUVONTA Ryhdynkö yrittäjäksi- info

HUOM!
Koronatilanteesta johtuen pidämme tilaisuuden vain etänäneuvontana.

Saat kattavan opastuksen yrittäjyydestä, yrittäjäksi ryhtymisestä sekä
neuvoja liiketoimintasuunnitelman laadintaan sekä tukien hakemiseen.

Aika: Ti 14.09.2021, klo 09.30 - 10.30
Paikka: Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI1ZDE3MWMtNTExYS00YzdmLTk3NGYtMGExZThjMjkyNGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d95c971-b3bf-4716-be25-95d2ffde56cc%22%2c%22Oid%22%3a%22e78bb3aa-b5be-4754-b165-eeb7ad8fd1d0%22%7d

(Tilaisuus on maksuton)

Tilaisuus on täsmä info yrittäjyydestä kiinnostuneille tai sitä jo suunnitteleville.
Tilaisuudessa käydään läpi mm. yritystoiminnan perustamisen ensiaskeleet.
Tilaisuudessa on paikalla kaksi Novagon uusyritysneuvojaa, joilta on mahdollista
kysyä yritystoiminnan aloittamiseen liittyvistä asioista.
Tilaisuus on ruotsinkielinen.

HUOM!
Ei ilmoittautumispakkoa mutta, jos klo 09.40 mennessä ei ole saapunut osallistujia, tilaisuus peruuntuu.

Seuraavat Ryhdynkö Yrittäjäksi- infot
> ti 12.10 klo 16.00 Raasepori
> ti 30.11 klo 9.30 Raasepori
Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia ja avoimia kaikille.

Tervetuloa!
Novagon Uusyritysneuvonta (Raasepori)
Martina Sundqvist
AIKA 14.9.2021 9:30 - 10:30
PAIKKA Teams
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13.4.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Tapahtuma
Viimeinen ilmoittautumispvm oli 13.04.2021. 
Novago Yrityskehitys Oy | Ajanvaraukset toimipisteisiin (Lohja ja Raasepori): +358 19 369 1865 | info@novago.fi | novago.fi