Palaa takaisin | Tulosta

Novago
Tapahtumatuloste - TripAdvisor-koulutus matkailuyrittäjille, Welcome-hanke

5.7.2020

TripAdvisor-koulutus matkailuyrittäjille, Welcome-hanke


TripAdvisor-koulutus

Valmentaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta oy

Osaatko matkailualan yrittäjänä ottaa kaiken hyödyn irti TripAdvisorista ? Nyt on mahdollisuus lisätä osaamista suosittelumarkkinoinnin ja matkailuammattilaisen ohjauksessa!

TripAdvisor.com on maailman suurin kansainvälinen matkailusivusto, jonka kirjautuneet jäsenet voivat lähettää kuvia tai kirjoittaa matka-arvosteluja ja arviointeja matkakohteista , hotelleista ja ravintoloista ympäri maailman. Sivustolta löytyy yli 600 miljoonaa matkailijoiden laatimaa puolueetonta arvostelua.

Yli 90 % asiakkaista luottaa toisen asiakkaan kertomaan ja valitsee matkakohteensa suositusten mukaan!

Päivän sisältö:
TripAdvisorin esittely
Mikä on TripAdvisorin hyöty yritykselle?
Mitkä ovat ilmaiset ja maksulliset mahdollisuudet
Millainen on hyvä esittely/profiili?
TripAdvisor suositusten ja arviointien tehokas kerääminen ja hyödyntäminen suoramyynnin tukena
Asiakasrekisterien käyttö suositusten keräysprosessissa
TripAdvisorin YritysExtra markkinoinnin avuksi
TripAdvisorin maksetun mainonnan käyttö ja tehokkuus, mainospaketit ja CPC mainoskampanjan
Kuvien ja videoiden tehokas käyttö
Harjoituksia valmentajan johdolla

Tule mukaan!

Koulutus on maksuton kaikille matkailuyrittäjille Länsi-Uudellamaalla.

Kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.2.2020

TripAdvisor-utbildning för turismföretagare

Utbildningen är avgiftsfri för alla turismföretagare i västra Nyland.
Utbildningen går på finska.

Kaffeservering
Anmälningar tas emot senast 24.2.2020