Novago - tapahtumakalenteri

Matkapakettilaki-koulutus - Welcome

Koulutuksen osallistumislinkki - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI4OWE3YTktNjRjMi00MWY1LWI4MjYtNmM1MzM2MzQ5YWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d95c971-b3bf-4716-be25-95d2ffde56cc%22%2c%22Oid%22%3a%22f18583d6-0f81-4649-8079-d6e0763578cb%22%7d


Koulutuksessa käydään läpi matkapalveluyhdistelmälain keskeinen sisältö. Tärkeintä on hahmottaa, missä roolissa yrittäjä toimii ja sitä kautta peilata toimintaan liittyviä riskejä ja vastuita.

Kouluttaja, Päivi Laatikainen-Mattson, on työskennellyt Suomen matkailualan liiton juristina 19 vuoden ajan. Hän on ollut lainsäädäntövalmistelutyöryhmässä mm. kun matkapalveluyhdistelmälakia säädettiin ja pitänyt kymmeniä koulutuksia aihealueeseen liittyen.

Koulutukseen voit osallistua joko paikan päällä tai etänä. Paikka on Novagon toimipiste Lohjalla (Nummentie 12-14, III krs, 08100 Lohja).

___________

Koulutus on maksuton kaikille Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille.

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektipäällikkö Alexandra Stoor, alexandra.stoor@novago.fi / 044 700 4199

Lue lisää hankkeesta: www.novago.fi/welcome

Novagon hanke ’Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla’ haluaa kehittää alueen matkailuyrityksiä. Järjestämme yrityksille koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Hankkeen rahoittaja on Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahasto.
AIKA 4.11.2020 12:30 - 15:30
PAIKKA Novagon toimipiste Lohja/etä
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 4.11.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Tapahtuma
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 04.11.2020. 
Novago Yrityskehitys Oy | Ajanvaraukset toimipisteisiin (Lohja ja Raasepori): +358 19 369 1865 | info@novago.fi | novago.fi